Τρόποι Συμμετοχής

Πρόγραμμα και Οδηγίες Διεξαγωγής Τηλε-διαβουλεύσεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό 2023 του Δήμου Νεάπολης-Συκεών 

Ημ/νία: Δευτέρα 10/10/2022  Ώρα: 6 μ.μ.

Α. Πρόγραμμα Τηλε-διαβουλεύσεων Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Δευτέρα 10/10/2022 Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης / Ώρα Έναρξης: 6 μ.μ.

 1. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και γνωμοδότηση στο σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Νεάπολης – Συκεών έτους 2023.

2. Συζήτηση και γνωμοδότηση στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου Νεάπολης – Συκεών Οικονομικού Έτους 2023.

      2. Πάνελ:

 1. Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος
 2. Κατερίνα Τσουκαλά, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Συντονίστρια Διαβούλευσης
 3. Στέλιος Γκατζές, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αγ. Παύλου/Τεχνικών Έργων, Υποδομών, Μικροέργων, Ηλεκτροφωτισμού

Β. Οδηγίες Διεξαγωγής Τηλε-Διαβουλεύσεων

 1. Εισαγωγή

Η διεξαγωγή διαβουλεύσεων μέσω τηλεδιάσκεψης ακολουθεί τους βασικούς κανόνες αντίστοιχων ανοιχτών συνεδριάσεων με φυσική παρουσία. Υπάρχουν όμως σημαντικές ιδιαιτερότητες και περιορισμοί που σχετίζονται με την απομακρυσμένη συμμετοχή τις οποίες και πρέπει να λάβουμε υπόψη για τον επιτυχημένο συντονισμό και διενέργεια τους.

 1. Συμμετέχοντες και Κανάλια Επικοινωνίας/Συμμετοχής

Οι βασικοί συμμετέχοντες στις προγραμματισμένες ανοιχτές διαβουλεύσεις είναι:

Α. Οι εισηγητές : εκπροσωπούν τη δημοτική αρχή και βρίσκονται στο κεντρικό πάνελ που έχει εγκατασταθεί στο Δημαρχείο Νεάπολης. Ο χώρος λειτουργεί ως τηλεοπτικό Studio με όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό (κάμερες, μικρόφωνα, φώτα, κτλ) ώστε να είναι δυνατή η ζωντανή μετάδοση εικόνας και ήχου. Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι εισηγούνται τα υπό διαβούλευση θέματα, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Τη συζήτηση συντονίζει η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ σε κάθε πάνελ συμμετέχει ο Δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών.

Ο συντονιστής δίνει το λόγο στους εισηγητές και στο κοινό.

Β. Το κοινό/ οι πολίτες & εκπρόσωποι φορέων: συμμετέχουν εξ’ αποστάσεως μέσα από τον υπολογιστή, το tablet ή το smartphone τους.

Υπάρχουν δύο τρόποι συμμετοχής των πολιτών:

 • Μέσω κοινωνικών δικτύων YouTube & Facebook του Δήμου Νεάπολης- Συκεών: η συζήτηση προβάλλεται ζωντανά μέσω streaming και οι πολίτες μπορούν να κάνουν τις ερωτήσεις ή παρατηρήσεις τους μέσω έγγραφου σχολιασμού (comment) στα αντίστοιχα κανάλια. Ο συντονιστής μεταφέρει τις ερωτήσεις/παρατηρήσεις στο πάνελ. Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια οφείλουν να τηρούν τους βασικούς κανόνες ευπρέπειας, ενώ κακόβουλα σχόλια και ύβρεις θα διαγράφονται.
 • Μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Google Meet: με προκαθορισμένους για κάθε μέρα υπερσυνδέσμους (links) οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά την συζήτηση και να συμμετέχουν σε αυτή. Με το πέρας των εισηγήσεων ο συντονιστής θα δώσει το λόγο στους πολίτες που συμμετέχουν μέσω Google Meet για να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους. Έχουν την δυνατότητα είτε να εμφανιστούν με εικόνα (ανοιχτή κάμερα) και ήχο ή μόνο με ήχο.

Ο σύνδεσμος (link) του Google Meet είναι:

 • Δευτέρα 10/10/2022 – Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης: https://meet.google.com/mnj-dath-ipr 

Βασικοί Κανόνες:

 • Ο μέγιστος χρόνος ερώτησης είναι 1 λεπτό
 • Απαγορεύονται ύβρεις και κακόβουλα σχόλια
 • Τα μικρόφωνα των πολιτών παραμένουν κλειστά (mute) μέχρι να τους δοθεί ονομαστικά ο λόγος από τον συντονιστή
 • Μέσω της λειτουργίας του Chat στο Google Meet, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν ερώτηση και να λάβουν το λόγο θα έχουν γράψει την πρόθεσή τους αυτή, μαζί με το ονοματεπώνυμό τους και τον φορέα που εκπροσωπουν. Έπειτα θα δημιουργηθεί σειρά προτεραιότητας και με αυτή τη λίστα ο συντονιστής του πάνελ θα δίνει το λόγο ονομαστικά στους πολίτες.
 • Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή παροχής βοήθειας, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο της εταιρίας υποστήριξης, Novoville: 2130 333929
 1. Ροή Προγράμματος 
 • Συντονίστρια/Πρόεδρος Δ.Σ.: Καλωσόρισμα & Αναφορά σε Βασικούς Κανόνες Διεξαγωγής της Διαβούλευσης
 • Δήμαρχος: Εισαγωγική Τοποθέτηση
 • Αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι: Εισήγηση και Παρουσίαση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2023
 • Ερωτήσεις & Τοποθετήσεις Εκπροσώπων Φορέων & Πολιτών:
  • Η συντονίστρια δίνει το λόγο με βάση τη σειρά προτεραιότητας στους πολίτες που συμμετέχουν μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Google Meet
  • Η συντονίστρια μεταφέρει στους εισηγητές τις ερωτήσεις των πολιτών από τα κοινωνικά δίκτυα
 • Λήξη Διαβούλευσης