ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΙΑΣ για Διαβούλευση